மூடு

தமிழ்நாடு மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அவர்கள் தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படவுள்ள படிவங்களை ஆய்வு செய்தார்கள்