மூடு

திருச்செந்தூர் வட்டம் சீனிமாவடி மற்றும் நல்லூர் குளங்களில் நடைபெற்று வரும் தூர்வாறும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்