மூடு

திருச்செந்தூர் வட்டம் புன்னக்காயலில் மீன்பிடி தொழில் முடித்து வரும் மீனவர்களுக்கு குளிர் குடிநீர் வழங்கும் எந்திரத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்