மூடு

திருச்செந்தூர் வட்டம் வீரபாண்டியன்பட்டிணத்தில் சிவந்தி ஆதித்தனாருக்கு மணிமண்டபம் கட்டும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்