மூடு

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் இதயவியல் பிரிவு மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்