மூடு

தூத்துக்குடி இந்திரா நகர் பகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பித்தவர்கள் வீடுகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு செய்தார்கள்