மூடு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள் மாநில பெயர்வு திறன் திட்டம் நியாய விலைக்கடையில் செயல்படுத்தப்பட்டதை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்