மூடு

தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான ஒருநாள் விழிப்புணர்வு சுற்றுலாவினை முதன்மை கல்வி அலுவலர் துவக்கி வைத்தார்கள்