மூடு

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார மதிபீட்டுக்கான தரச்சான்றிதழை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்றுக்கொண்டார்கள்