மூடு

தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகள் 2020-21 ம் ஆண்டிற்கான நுண்ணீர்ப் பாசனத் திட்டத்தில் பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்கள்