மூடு

தூத்துக்குடி வ.உ.சி.கல்லூரியில் நடைபெற்ற தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியர் 700 பேருக்கு வேலைவாய்ப்புக்கான கடிதங்களை வழங்கினார்