மூடு

பழைய பேருந்து நிலையத்திலுள்ள தற்காலிக காய்கறி மார்க்கெட்டில் கிருமி நாசினி ஒழிப்பு சுரங்க பாதையினை மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார்கள்