மூடு

பாரத பிரதமரின் சுய வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளை தேர்வு செய்யும் நேர்காணல் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது