மூடு

பூபால்ராயபுரம் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மேற்கொண்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்