மூடு

செ. வெ#50 மகாராஷ்டிராவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட வாக்குப் பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகத்தை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்