மூடு

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் 2 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணி ஆணையினை வழங்கினார்