மூடு

மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கயத்தார் மற்றும் கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை தொடங்கி வைத்தார்