மூடு

மாண்புமிகு மத்திய ரசாயனங்கள் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் ஸ்வச் சர்வேகாக்ஷன் கிராமின் விருதினை தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்றுக்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/11/2019
award from Central Minister of Chemicals and Utilities for Swachh Survekshan Grameen at New Delhi