மூடு

மாண்புமிகு மீன் வளம், மீனவர் நலத்துறை மறறும் கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் திரு.அனிதா ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் புன்னக்காயலில் தடுப்பு அணை கட்டும் பணியை தொடங்கி வைத்தார்

மாண்புமிகு மீன் வளம், மீனவர் நலத்துறை மறறும் கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் திரு.அனிதா ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் புன்னக்காயலில் தடுப்பு அணை கட்டும் பணியை தொடங்கி வைத்தார் (33Kb)