மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள்