மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொரானோ பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/03/2020
held at Collectorate