மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் பொது மக்களுக்கு ஆர்சனிக் ஆல்பம் 30 மற்றும் கபசுரக்குடிநீரை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்கள்