மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவருக்கு பேட்டரி சக்கர நாற்காலி மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/05/2020
at Collectorate