மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள டிரீம் கிச்சனில் பணிபுரியும் மாற்றுதிறனாளி பயனாளிக்கு காதொலி கருவியினை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/02/2020
person at Collectorate