மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வரவேற்பு பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள உடல் வெப்பநிலை கண்டறியும் கருவியினை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/05/2020
in Collectorate