மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் 30 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்கள்