மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ஜெராக்ஸ் மிக்ஷின் லேமினேசன் மிக்ஷினுடன் கூடிய பகுதியை மாவட்ட ஆட்சியர் திறந்து வைத்தார்கள்