மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வெளியிட்டார்கள்