மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் திருவைகுண்டம் வட்டம் பூவானி கிராமத்தில் நடைபெற்ற மனுநீதி நாள் நிகழ்ச்சியில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்