மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஊருக்கு நூறு கை பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் குளம் குட்டை தூர்வாறும் திட்டத்தினை துவக்கி வைத்தார்