மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் 2 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பசுமை வீடுகள் கட்டுவதற்கான வேலை உத்தரவுகளை வழங்கினார்