மூடு

விளாத்திகுளம் வட்டம் குளத்தூர் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மனுநீதிநாள் முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள்