மூடு

வெளி மாவட்டத்திலிருந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வரும் அனைத்து நபர்களும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவர் – மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்