மூடு

வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள் – நாடாளுமன்றம் 2019

 

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் செலவு விவரங்கள்
03.04.2019 முடிய
செலவு விவரங்கள்
08.04.2019 முடிய
செலவு விவரங்கள்
15.04.2019 முடிய
செலவு விவரங்கள் – இறுதி அறிக்கை
1 அண்டோ ஹிலரி.மை (சுயேட்சை) அறிக்கை (190 Kb) அறிக்கை (633 Kb) அறிக்கை (2.9 Mb) அறிக்கை (3 Mb)
2 அமலன் ராஜூவ் போனிபாஸ் (சுயேட்சை) அறிக்கை (104 Kb) அறிக்கை (330 Kb) அறிக்கை (566 Kb) அறிக்கை (3.1 Mb)
3 சன்மேன்.வே (சுயேட்சை) அறிக்கை (411 Kb) அறிக்கை (411 Kb) அறிக்கை (5.8 Mb)
4 காப்ரியேல் ஜேம்ஸ் பர்னாந்து (பீப்பிள்ஸ் பார்ட்டி ஆப் இந்தியா (செ)) அறிக்கை (2.8 Mb) அறிக்கை (4.7 Mb)
5 சுபாஷினி மள்ளத்தி.இரா.ச.(சுயேட்சை) அறிக்கை (872 Kb) அறிக்கை (2 Mb) அறிக்கை (5.8 Mb)
6 சேனை நடராஜன்.ரா (சுயேட்சை) அறிக்கை (183 Kb) அறிக்கை (268 Kb) அறிக்கை (1 Mb) அறிக்கை (5.3 Mb)
7 ரமேஸ்.அ (சுயேட்சை) அறிக்கை (257 Kb) அறிக்கை (604 Kb) அறிக்கை (5.8 Mb)
8 ராமகிருஷ்ணன்.ம (சுயேட்சை) அறிக்கை (3.4 Mb) அறிக்கை (1.8 Mb) அறிக்கை (1.9 Mb)
9 மகாராஜன்.ம (பிரகதிசில் சமாஜ்வாடி பார்ட்டி (லோகியா)) அறிக்கை (186 Kb) அறிக்கை (272 Kb) அறிக்கை (895 Kb) அறிக்கை (3.1 Mb)
10 ஜெயகணேஷ்.து (நாம் இந்தியா பார்ட்டி) அறிக்கை (362 Kb) அறிக்கை (5.1 Mb)
11 ஜெயராஜ்.ஆ (சுயேட்சை) அறிக்கை (185 Kb) அறிக்கை (628 Kb) அறிக்கை (5.9 Mb)
12 ஜேம்ஸ்.கா (சுயேட்சை) அறிக்கை (105 Kb) அறிக்கை (187 Kb) அறிக்கை (708 Kb) அறிக்கை (5.1 Mb)
13 ஜேஸ்பர் ஞான மார்டின்.ஞா (சுயேட்சை) அறிக்கை (110 Kb) அறிக்கை (188 Kb) அறிக்கை (712 Kb) அறிக்கை (5 Mb)
14 கனிமொழி கருணாநிதி
(திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்)
அறிக்கை (6.7 Mb)
15 வே.சிவா
(பகுஜன் சமாஜ் கட்சி)
அறிக்கை (180 Kb) அறிக்கை (258 Kb) அறிக்கை (960 Kb) அறிக்கை (5.7 Mb)
16 டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
(பாரதிய ஜனதா கட்சி)
அறிக்கை (7.1 Mb)
17 கிறிஸ்டன்டைன் ராஜசேகா், சா.
(நாம் தழிழா் கட்சி)
அறிக்கை (611 Kb) அறிக்கை (2.7 Mb) அறிக்கை (6.4 Mb)
18 பொன்குமரன், த.பொ.சீ.
(மக்கள் நீதி மய்யம்)
அறிக்கை (273 Kb) அறிக்கை (698 Kb) அறிக்கை (2.6 Mb) அறிக்கை (5.4 Mb)
19 ராஜகுமார் நாயுடு, ஈ.வி.எஸ்.
(தமிழ் தெலுங்கு நேஷனல் பார்ட்டி)
அறிக்கை (279 Kb) அறிக்கை (5.7 Mb)
20 ராஜ்குமாரா் போலையா
(யுனிவா்சல் பிரதா்ஹீட் மூவ்மண்ட்)
அறிக்கை (211 Kb) அறிக்கை
(5.9 Mb)
21 ஜெர்மனஸ், எஸ்.
(கிறிஸ்தவ ஜனநாயக முன்னணி)
அறிக்கை (2.4 Mb) அறிக்கை (861 Kb) அறிக்கை (5.6 Mb)
22 கணேசன், மு.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (183 Kb) அறிக்கை (650 Kb) அறிக்கை (4.8 Mb)
23 குரு, க.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (3 Mb) அறிக்கை (5.5 Mb)
24 சங்கரலிங்கம், மு.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (100 Kb) அறிக்கை (179 Kb) அறிக்கை (782 Kb) அறிக்கை (5.5 Mb)
25 சரவணன், க.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (654 Kb) அறிக்கை (6.8 Mb)
26 சிவனேஷ்வரன் , ஜெ.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (182 Kb) அறிக்கை (514 Kb) அறிக்கை (2.3 Mb) அறிக்கை (6 Mb)
27 செல்வின், பா.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (559 Kb) அறிக்கை (6.2 Mb)
28 பாலமுருகன், பூ
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (196 Kb) அறிக்கை (288 Kb) அறிக்கை (972 Kb) அறிக்கை (5.5 Mb)
29 பிரதீப் கணேசன், மா.பே.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (269 Kb) அறிக்கை (323 Kb) அறிக்கை (1.8 Mb) அறிக்கை (6 Mb)
30 டாக்டா். புவனேஸ்வரன், ம.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (926 Kb) அறிக்கை (2.7 Mb) அறிக்கை (7 Mb)
31 பொன்ராஜ், ச.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (288 Kb) அறிக்கை (477 Kb) அறிக்கை (1.04 Mb) அறிக்கை (5.6 Mb)
32 பொன்னுசாமி, மு.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (180 Kb) அறிக்கை (264 Kb) அறிக்கை (627 Kb) அறிக்கை (5.7 Mb)
33 மரகத ராகவராஜ், த.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (5.4 Mb)
34 ரவிசங்கா், ஜெ
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (182 Kb) அறிக்கை (264 Kb) அறிக்கை (539 Kb) அறிக்கை (5.8 Mb)
35 ராமகிருஷ்ணன், ம.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (554 Kb) அறிக்கை (1.4 Mb)
36 ராஜலிங்கம், மு.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (107 Kb) அறிக்கை (181 Kb) அறிக்கை (604 Kb) அறிக்கை (5.8 Mb)
37 லூடஸ், எஸ்.
(சுயேட்சை)
அறிக்கை (719 Kb) அறிக்கை (5.5 Mb)