மூடு

வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவில் தேசிய ஊட்டச்சத்து திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு குறும்படங்களை மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்கள்