மூடு

செ.வெ#02 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மீனவர்கள் முத்து குளித்தல் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு குறும்படத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டார்கள்