மூடு

புதியவை

71st rd day

71 வது குடியரசு தின விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020

71 வது குடியரசு தின விழா  (104 kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலியாக உள்ள சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலியாக உள்ள சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை பராமரிப்புத்துறை – ஒட்டுநர், அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உடனாள் – காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2020

கால்நடை பராமரிப்புத்துறை – ஒட்டுநர்> அலுவலக உதவியாளர்> ஆய்வக உடனாள் – காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புதல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மன்னார்வளைகுடா கடல் வாழ் உயிரின தேசிய பூங்கா பகுதியான காசுவார் தீவு பகுதிக்கு அருகில் செயற்கையான முறையில் கடல் புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/11/2019

மன்னார்வளைகுடா கடல் வாழ் உயிரின தேசிய பூங்கா பகுதியான காசுவார் தீவு பகுதிக்கு அருகில் செயற்கையான முறையில் கடல் புற்கள்  மறு சீரமைப்பு பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மன்னார்வளைகுடா கடல் வாழ் உயிரின தேசிய பூங்கா பகுதியான காசுவார் தீவு பகுதிக்கு அருகில் பவள உயிரிகள் மறு சீரமைப்பு பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/11/2019

மன்னார்வளைகுடா கடல் வாழ் உயிரின தேசிய பூங்கா பகுதியான காசுவார் தீவு பகுதிக்கு அருகில் பவள உயிரிகள் மறு சீரமைப்பு பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விளாத்திகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

விளாத்திகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஓட்டப்பிடாரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

ஓட்டப்பிடாரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கயத்தார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

கயத்தார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/11/2019

கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

மேலும் பல