ஆவணங்கள்

வகை வாரியாக ஆவணங்களை தேடுக

தேடுக

தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை(சுரங்கம் மற்றும் கனிமம்) 19/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(9 MB)
வெள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளுக்கான வரைபடம் 07/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
முதல்நிலை பொறுப்பாளர்கள் 10/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(63 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 31/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை கையேடு 2018 08/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை தொலைபேசி 07/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)