மூடு

கயத்தார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் முதலமைச்சரின் சிறப்பு மருத்துவ முகாமினை மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்