மூடு

திரை வாசிப்பி

தூத்துக்குடியின் அதிகாரப்பூர்வ மாவட்ட வலைத்தளம் GIGW (இந்திய அரசு வலைத்தளங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்) உடன் இணங்குகிறது. இது பார்வைக் குறைபாடுள்ளவர்கள் திரை வாசிப்பி போன்ற உதவி தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி வலைத்தளத்தை அணுக உதவும். வலைத்தளத்தின் தகவல்களை வெவ்வேறு திரை வாசிப்பிகளுடன் அணுகலாம்.

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/ Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11 Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ Commercial