மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு- ஆட்சியர் அலுவலகம் – தூத்துக்குடி மாவட்டம்

வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : 9486976646

தொலைபேசி : 0461-2340101

ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது): 0461-2340120

நிகரி : 0461-2340606     செல்பேசி : 9445008155

கட்டணமில்லா எண்: 1077