மூடு

நீர் நிலைகள்

மாவட்டத்தில் உள்ள நீர் நிலைகள்
SNo. மாவட்டம்/வட்டம் Download Link
1 தூத்துக்குடி மாவட்டம் Click Here (4 Mb)
2 தூத்துக்குடி Click Here (2 Mb)
3 ஸ்ரீவைகுண்டம் Click Here (5 Mb)
4 திருச்செந்தூர் Click Here (4 Mb)
5 சாத்தான்குளம் Click Here (3 Mb)
6 எரல் Click Here (2 Mb)
7 கோவில்பட்டி Click Here (3 Mb)
8 எட்டயபுரம் Click Here (4 Mb)
9 விளாத்திகுளம் Click Here (3 Mb)
10 ஓட்டப்பிடாரம் Click Here (2 Mb)
11 கயத்தார் Click Here (2 Mb)