மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள்

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் – இது நாள் வரை
வ.எண். மாவட்ட ஆட்சியர் /மாவட்ட நீதிபதி முதல் வரை
27 கோ.லட்சுமிபதி. இ.ஆ.ப. 20/10/2023 Till Date
26 டாக்டர். கி. செந்தில் ராஜ் இ.ஆ.ப. 15/11/2020 19/10/2023
25 சந்தீப் நந்தூரி, இ.ஆ.ப. 24/05/2018 13/11/2020
24 என்.வெங்கடேஷ். இ.ஆ.ப. 05/06/2017 23/05/2018
23 எம்.ரவி குமார். இ.ஆ.ப. 08/08/2013 02/06/2017
22 ஆஷிஷ் குமார். இ.ஆ.ப 28/07/2011 07/08/2013
21 முனைவர்.ஆர்.செல்வராஜ். இ.ஆ.ப. 08/06/2011 28/07/2011
20 முனைவர்.சி.என்.மகேஸ்வரன். இ.ஆ.ப. 07/10/2010 08/06/2011
19 ஜி.பிரகாஷ். இ.ஆ.ப. 23/02/2009 28/09/2010
18 முனைவர்.ஆர்.பழநியாண்டி. இ.ஆ.ப. 24/05/2006 22/02/2009
17 வி.சந்திரசேகரன். இ.ஆ.ப. 02/06/2004 24/05/2006
16 கே.இராஜாராமன். இ.ஆ.ப. 05/03/2003 02/06/2004
15 ஆர்.தியாகராஜன். இ.ஆ.ப. 25/03/2002 05/03/2003
14 குமார் ஜெயந்த். இ.ஆ.ப. 11/06/2001 25/03/2002
13 எம்.மாலிக் பெரோஸ்கான். இ.ஆ.ப. 13/05/1998 11/06/2001
12 வி.மூர்த்தி. இ.ஆ.ப. 08/12/1997 10/05/1998
11 சி.முத்துகுமாரசாமி. இ.ஆ.ப. 05/03/1997 07/12/1997
10 சுவர்ண்சிங். இ.ஆ.ப. 06/05/1996 04/03/1997
9 டி.ஜோதிஜெகராஜன். இ.ஆ.ப. 11/12/1995 06/05/1996
8 ஆர்.இராஜகோபால். இ.ஆ.ப. 30/10/1995 11/12/1995
7 எ.பன்னீர்செல்வம். இ.ஆ.ப. 17/04/1995 26/10/1995
6 கேமந்த குமார் சின்கா. இ.ஆ.ப. 21/12/1992 16/04/1995
5 கே.எம்.சுப்பிரமணியன். இ.ஆ.ப. 16/03/1992 20/12/1992
4 எஸ்.அன்சர்அலி. இ.ஆ.ப. 29/11/1990 15/03/1992
3 பி.சிவகாமி. இ.ஆ.ப. 21/05/1990 28/11/1990
2 எம்.கனகசபாபதி. இ.ஆ.ப. 24/02/1989 20/05/1990
1 ஆர்.ஆறுமுகம். இ.ஆ.ப. 20/10/1986 23/02/1989