மூடு

மாவட்ட சுருக்கக் குறிப்புகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டம், 3 கோட்டங்களையும், 10 வட்டங்களையும், 480 வருவாய் கிராமங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

வருவாய் கோட்டங்கள்:

வ.எண். வருவாய் கோட்டங்கள் வருவாய் கோட்டங்களிலுள்ள வருவாய் வட்டங்கள்
1. தூத்துக்குடி அ) தூத்துக்குடி
ஆ) திருவைகுண்டம்
2. திருச்செந்தூர் அ) திருச்செந்தூர்
ஆ) சாத்தான்குளம்
இ)ஏரல்
3. கோவில்பட்டி அ) கோவில்பட்டி
ஆ) எட்டையாபுரம்
இ) விளாத்திக்குளம்
ஈ) ஓட்டப்பிடாரம்
உ) கயத்தார்
  • வருவாய் குறுவட்டங்கள் :41
  • வருவாய் கிராமங்கள் : 480

தூத்துக்குடி மாவட்டம் 6 சட்டமன்ற பேரவை தொகுதிகளாகவும் 1 பாராளுமன்ற தொகுதியாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாராளுமன்ற தொகுதி

  • தூத்துக்குடி

சட்ட மன்ற பேரவை தொகுதி

  • விளாத்திகுளம்
  • தூத்துக்குடி
  • திருச்செந்தூர்
  • திருவைகுண்டம்
  • ஓட்டப்பிடாரம்
  • கோவில்பட்டி

உள்ளாட்சி அமைப்பு:

உள்ளாட்சி அமைப்பு எண்கள்
மாநகராட்சி 1
நகராட்சிகள் 2
ஊராட்சி ஓன்றியங்கள் 12
பேரூராட்சிகள் 19
கிராம ஊராட்சிகள் 403
வருவாய் குறுவட்டங்கள் 41
வருவாய் கிராமங்கள் 480