மூடு

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாகம்

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 12
கிராம ஊராட்சிகள் 403
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் (12)
1. ஆழ்வார்திருநகரி
2. கருங்குளம்
3. கயத்தார்
4. கோவில்பட்டி
5. ஓட்டப்பிடாரம்
6. புதூர்
7. சாத்தான்குளம்
8. ஸ்ரீவைகுண்டம்
9. தூத்துக்குடி
10. திருச்செந்தூர்
11. உடன்குடி
12. விளாத்திகுளம்
கிராம ஊராட்சிகள் (403)
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1. ஆழ்வார்திருநகரி 30
2. கருங்குளம் 31
3. கயத்தார் 45
4. கோவில்பட்டி 38
5. ஓட்டப்பிடாரம் 61
6. புதூர் 44
7. சாத்தான்குளம் 24
8. ஸ்ரீவைகுண்டம் 31
9. தூத்துக்குடி 20
10. திருச்செந்தூர் 11
11. உடன்குடி 17
12. விளாத்திகுளம் 51