மூடு

துாத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் மகளிர் திட்ட அலுவலகம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 08.02.2020 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் நடைபெற உள்ளது

துாத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் மகளிர் திட்ட அலுவலகம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 08.02.2020 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் நடைபெற உள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
துாத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் மகளிர் திட்ட அலுவலகம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 08.02.2020 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் நடைபெற உள்ளது

துாத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் மகளிர் திட்ட அலுவலகம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்  08.02.2020 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் நடைபெற உள்ளது

04/02/2020 10/02/2020 பார்க்க (413 KB)