மூடு

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள சமையல் மற்றும் சலவையாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள சமையல் மற்றும் சலவையாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள சமையல் மற்றும் சலவையாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள சமையல் – 5 மற்றும் சலவையாளர் – 6 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

20/09/2022 30/09/2022 பார்க்க (575 KB)