மூடு

தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை

தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை

தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒன்றியத்தரப்பு அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை

07/03/2023 07/04/2023 பார்க்க (1 MB)