மூடு

தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரசங்கம் – தேசிய சுகாதார திட்டத்தில் (சித்தா) கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொகுப்பூதியத்தில் பணிப்புரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இப்பணி முற்றிலும் தற்காலிகமானது

தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரசங்கம் – தேசிய சுகாதார திட்டத்தில் (சித்தா) கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொகுப்பூதியத்தில் பணிப்புரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இப்பணி முற்றிலும் தற்காலிகமானது
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரசங்கம் – தேசிய சுகாதார திட்டத்தில் (சித்தா) கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொகுப்பூதியத்தில் பணிப்புரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இப்பணி முற்றிலும் தற்காலிகமானது

தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரசங்கம் – தேசிய சுகாதார திட்டத்தில் (சித்தா) கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொகுப்பூதியத்தில் பணிப்புரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன.
1. மாவட்ட திட்டமேலாளர் – 1
2. தரவு உதவியாளர் – 1

24/02/2024 19/03/2024 பார்க்க (2 MB)