மூடு

தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம்,தூத்துக்குடி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19.03.2022 அன்று தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது

தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம்,தூத்துக்குடி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19.03.2022 அன்று தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம்,தூத்துக்குடி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19.03.2022 அன்று தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது

தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம்,தூத்துக்குடி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் இணைந்து நடத்தும் மாவட்ட அளவிலான மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 19.03.2022 அன்று தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது

16/03/2022 19/03/2022 பார்க்க (435 KB)